GDPR

Dobrovoľne poskytujem uvedené osobné údaje

a udeľujem súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných

údajov a to najmä na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno,

priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa

prechodného pobytu alebo korešpondenčná adresa (ak sa adresa

prechodného pobytu alebo korešpondenčná adresa líšia od adresy

trvalého pobytu), telefón a e-mail za účelom zasielania informácií

súvisiacich s propagáciou prevádzkovateľovi Bike Academy. Taktiež

súhlasím s vyhotovením, spracovaním, šírením a zverejnením

obrazových a video-záznamov účastníka v súvislosti s jeho účasťou na

podujatí. Súhlas udeľujem na dobu určitú na dobu trvania fungovania

prevádzkovateľovi Bike Academy. Beriem na vedomie, že súhlas môžem

kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailového odvolania na adresu:

bikeacademy.bratislava@gmail.com

SLEDUJTE NÁS!

Created with ‌

HTML Website Maker