Bikepark Jasenská

Bikepark Jasenska

Harmonogram

1

Piatok 23.8.2019

18:00-20:00 – spoločné stretnutie v bikeparku JASENSKÁ a následné ubytovanie
20:00 Grill and Chill

2

Sobota 24.8.2019

9:30 – rozcvička
10:00 – 12:30 dopoludňajšia výuka
12:30 - 13:30 obedová prestávka
13:30 – 16:00 popoludňajšia výuka
16:00 – 16:30 strečing
16:30 – voľný program

3

Nedeľa 25.8.2019

9:30 – rozcvička
10:00 – 12:30 dopoludňajšia výuka
12:30 - 13:30 obedová prestávka
13:30 – 16:00 popoludňajšia výuka
16:00 – 16:30 strečing

SLEDUJTE NÁS!